035 629 5963

De sprint naar 20 adviseurs

Arteria is gegroeid: maar liefst zes nieuwe collega’s in evenzoveel maanden. Nico Baas, mede-oprichter van Arteria, licht toe waar deze ‘boost’ vandaan komt.

Zes mensen in zes maanden: wens of noodzaak?
Beide. De zorgmarkt is ongekend in beweging. Er wordt over de hele linie verwoed discussie gevoerd over of en hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden en over het mobiliteitslek op de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk pregnante vraagstukken, die ons allemaal aangaan. Gelijktijdig hebben de individuele sectoren ook nog hun eigen uitdagingen. Denk aan de GGZ en Jeugdzorg met haar wachtlijsten, de Kwaliteit van Zorg binnen de verpleeghuizen, de tarieven die onder druk staan in de Wijkverpleging en de jeugdzorg, dure geneesmiddelen binnen farmacie en ziekenhuizen en ga zo door. Dan zijn er nog de samenwerkingsallianties, organisatie-inrichting, het optuigen van een goedwerkend informatie-uitwisselingssysteem, nieuwe technologieën. En dat alles grijpt ook nog eens in elkaar. Als adviespartner kunnen wij op al deze dossiers onze relaties alleen blijven navigeren en ondersteunen als we daarvoor én voldoende en de júíste mankracht hebben.

Heeft de komst van deze nieuwe mensen de bestaande bedrijfscultuur beïnvloed?
Nieuwe aanwas heeft altijd invloed. Het is de kunst ervoor te zorgen dat de mensen die je aan je bindt, de al bestaande groep completeren en uitdagen. Dat vergt een zorgvuldig selectieproces, maar als je dat secuur doorloopt cultiveer je als het ware datgeen wat je al hebt. Nieuwe achtergronden en inzichten blenden zich met de kennis en ervaring van de oude garde, waardoor we in staat zijn gebleken om onze proposities en onze slagkracht op de projecten steeds completer te maken.

Waarom precies deze zes mensen?
Om te beginnen omdat ze als individu erg goed bij Arteria passen en elk weer iets unieks inbrengen. Daarbij hebben ze ieder voor zich een kwaliteit die wij ofwel nog niet in huis hadden, of die wij wilden uitbreiden.

Quinten van Geest is dankzij zijn promotie onderzoek neuropsychologie aan de Vrije Universiteit een enorme aanwinst voor ons team Onderzoek én voor onze GGZ propositie. En naast het wetenschappelijke huist er ook een creatieve ondernemer in Quinten. Zo iemand kun je bijna niet niet uitnodigen om bij je te komen werken.

Het sociaal domein in Nederland buigt zich al jaren over vraagstukken met grote impact en heeft een stevige binding in de regio, waar diverse zorgaanbieders actief zijn.  Als oud-wethouder is collega Kees Telder zeer goed bekend met de problematiek in het sociaal domein. Hij heeft de transities van dichtbij meegemaakt, hij heeft een brede kennis van de zorgsector en van de advieswereld. We delen met Kees de ambitie om het sociaal domein verder te helpen.

Onze propositie farmacie maakt een belangrijk deel uit van de ziekenhuismarkt en het dossier (dure) geneesmiddelen, waar landelijk veel over wordt gedebatteerd. De effecten van het inkoopbeleid en de strategische keuzes die ziekenhuizen maken, zijn enorm. De roots van Jan Jaap Savelkouls liggen in deze sector, hij kent dit dossier als geen ander. Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan het dossier Gepast Gebruik, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hier maatschappelijk veel te winnen is, wat weer op andere dossiers kan worden ingezet.

Data neemt een steeds belangrijkere positie in binnen de zorg. Op basis van data-analyses worden belangrijke (strategische) keuzes gemaakt. Arteria begeleidt veel aanbieders in de strategische keuzes die zij willen, en soms moeten, maken. Cyriel Rademacher hebben wij gevraagd aan te sluiten bij ons team, omdat hij met zijn kennis en expertise van ongestructureerde data gerichte informatie kan maken. Daarnaast is Cyriel tevens zeer bedreven op het domein van bedrijfsvoering. Een prachtige combinatie waardoor wij tevens financiële business cases en scenario-analyses kunnen aanbieden.

Dankzij de mediors en seniors die als jaren bij ons werken, hebben we een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in huis. Maar om écht mee te kunnen blijven spelen in de complexe zorgmarkt, is het vinden en binden van young professionals tevens noodzaak. In Kareshma Lopez hebben wij een ontzettend leergierige en enthousiaste collega gevonden die met haar gemixte profiel veel kanten op kan binnen de opdrachtenportefeuille van Arteria.

Arteria heeft een koploperspositie op het dossier online toestemmingsvereisten tussen zorgverleners en cliënten, in combinatie met het toetsen of het bijbehorende afsprakenstelsel werkt. Door de toenemende vraag naar ondersteuning op de gebieden van Informatiestrategie, informatie-uitwisseling, patiënt portalen, PGO’s en VIPP moesten wij op zoek naar versterking van ons team. Mensen met ruime ervaring op deze gebieden, die de complexiteit goed inschatten en de scope overzien, zijn schaars. Ruben de Graaf heeft deze kwaliteiten en we zijn daarom enorm blij dat we hem aan ons team hebben mogen toevoegen.

Hoe zou je de club nu willen omschrijven?
Bruisend en zeer energiek! We spelen in op de kansen die we zien, bieden maatwerk en zijn bereid om voor elkaar te rennen. Ook serieuze gesprekken gaat niemand hier uit te de weg; we gaan open met elkaar om, zijn vlijmscherp, ook als dat soms wat confronterend is. Dat is door de komst van deze nieuwe collega’s niet veranderd en Arteria staat  ervoor dat we dit ook vasthouden.

Wat geef je mee ter overweging?
De sector ontwikkelt zich razendsnel naar digitale transformatie met een grote behoefte aan e-health, Kunstmatige Intelligentie en Artificial Intelligence, waardegedreven zorg met behoefte aan data, strategische samenwerkingen, strakke bedrijfsvoering. Het gaat, voor íédereen die betrokken is bij de zorgsector, noodzaak worden om te zorgen dat je bijblijft. De uitdrukking ‘stilstand is achteruitgang’ is vandaag de dag meer waarheid dan ooit. Daarom zijn wij continu op zoek naar ontwikkelkansen, voor onszelf én voor onze relaties.

Tekst: Angelica Branderhorst

Comments

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.