035 629 5963

Arteria verzorgt in House workshop Prinsjesdag (okt ’18)

De maatregelen uit het regeerakkoord en de inhoudelijke randvoorwaarden uit de hoofdlijnenakkoorden zijn ambitieus. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg moeten bevorderd worden, waarbij kwaliteitsregistraties een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk dat ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn gewaarborgd is (lees hierover meer in deze blog over de Btw verhoging). Daarnaast wordt deze kabinetsperiode samen met partijen opnieuw ingezet op minder administratieve lasten en een (meer) risicogerichte aanpak van fouten en fraude in de zorg.

Het doel van deze workshop is om u te informeren over de inhoud van de kabinetsplannen en de hoofdlijnenakkoorden. Vervolgens bepalen we samen met u de impact van de verwachte maatregelen en wijzigingen op uw organisatie.

Programma

Tijdens deze workshop zetten wij de verwachte veranderingen uiteen en gaan in op de maatregelen die specifiek voor uw organisatie of uw klanten relevant zijn. Vervolgens bepalen wij samen met u de impact van deze maatregelen op uw organisatie, uw klanten en uw omgeving.

Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Welke impact is er voor de zorg aan cliënten?
  • Tot welke kansen of bedreigingen leidt dit voor uw organisatie?
  • Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering?
  • In hoeverre vraagt dit aanpassing van uw huidige strategie, beleid en organisatie?
  • Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze maatregelen en veranderingen?

De workshop wordt in één dagdeel gegeven en bij u op locatie verzorgd. Open voor meer informatie de flyer of neem contact op met collega Sander van der Straten (06 302 784 12 /  sander.vanderstraten@arteriaconsulting.nl).

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.