035 629 5963

Arteria verzorgt de Workshop Prinsjesdag 2019

De regio is dé plek waar de zorg georganiseerd dient te worden volgens de plannen van het kabinet. De begroting van het ministerie van VWS voor 2020 en de vele verschillende stimuleringsregelingen en projectgelden geven aan dat het kabinet echt iets in beweging wil zetten in de zorg. De vraag die VWS stelt is: hoe houden we, op de lange termijn, de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? In antwoord hierop zal VWS in de zomer van 2020 een contourennotitie uitbrengen. Hierin willen ze op grond van regiogericht beleid aangeven hoe de zorg betaalbaar, organiseerbaar en op de juiste plek kan worden geboden. De antwoorden liggen voor een groot deel bij u, als speler in de zorg.  

 Arteria biedt de Workshop Prinsjesdag 2019 aan. Het doel van de workshop is om u te informeren over de inhoud van de kabinetsplannen, de verschillende stimuleringsregelingen en initiatieven op landelijk niveau. Vervolgens bepalen we samen met u de impact van de verwachte maatregelen en wijzigingen op uw organisatie en hoe u hier op kunt voorsorteren.

Programma

Tijdens deze workshop zetten wij de verwachte veranderingen uiteen en gaan in op de maatregelen die specifiek voor uw organisatie of uw klanten relevant zijn. Vervolgens bepalen wij samen met u de impact van deze maatregelen op uw organisatie, uw klanten en uw regio.

Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Welke impact is er voor de zorg aan cliënten?
  • Tot welke kansen of bedreigingen leidt dit voor uw organisatie?
  • Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering?
  • In hoeverre vraagt dit aanpassing van uw huidige strategie, beleid en organisatie?
  • Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze maatregelen en veranderingen?
  • Hoe kan uw regio zich het beste voorbereiden en welke positie kan uw organisatie innemen?

De workshop wordt in één dagdeel gegeven en bij u op locatie verzorgd. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Jacco Aantjes // 06 535 722 18

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.