035 629 5963

Arteria ondersteunt pilot uitwisseling labgegevens (mrt ’16)

In 2015 is gestart met het project eLab. Doel is om de uitwisseling van labgegevens mogelijk te maken voor apothekers, zodat zij hun taak op het gebied van medicatiebewaking beter kunnen uitvoeren. Jacco Aantjes is de projectleider voor de pilot om vanuit de VZVZ dit vorm en inhoud te geven.

Medicatiebewaking is zeer belangrijk in het kader van goede zorg. Meerdere studies hebben aangetoond dan medicatiefouten één van de grootste problemen is binnen de huidige zorgverlening. Daarom hebben apothekers ook een wettelijke taak om medicatiebewaking uit te voeren. Om dit op een adequate wijze te kunnen doen zijn actuele labwaarden van cruciaal belang. eLab heeft tot doel om op een juridisch juiste, technische uitvoerbare en praktisch werkbare wijze te zorgen dat apothekers deze gegevens gaan krijgen van de verschillende laboratoria in Nederland. Hiervoor wordt een pilot uitgevoerd, waarin dit kan worden ontwikkeld, zodat er een landelijk model ontstaat voor uitwisseling van deze gegevens via het landelijk schakelpunt.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.