035 629 5963

Arteria onderdeel van PROVES (feb ’18)

PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen*. De partijen zijn actief in de gegevensuitwisseling in de zorg. Het programma PROVES voert de eerste PoC’s (Proofs of Concept) uit voor de programma’s GTS en MedMij. De PoC’s beproeven hoe de ontworpen architecturen in een praktijksituatie werken. In opdracht van VZVZ is Arteria verantwoordelijk voor het programmateam van PROVES en coördineert daarmee de PoC’s.

Programma’s

Het programma PROVES omvat naast de programma’s GTS en MedMij de ontwikkeling van enkele gemeenschappelijke voorzieningen. De verantwoording van (her)bouw en afstemming van beide programma’s ligt bij PROVES. Verder beproeft PROVES een aantal varianten van de architectuur van beide programma’s. Dit biedt inzicht in de werking van essentiële functies, die deel uitmaken van de uiteindelijke realisatie. Beide programma’s hebben behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen waaronder betrouwbare authenticatie en identificatie van personen, het Zorgaanbiederadresboek (ZAB), ZORG-ID en de vertaalservice.

GTS

GTS staat voor Gespecificeerde Toestemming Structureel. GTS geeft invulling aan gespecificeerde toestemming, een vereiste uit de wet Cliëntenrechten in de Zorg die eerder dit jaar van kracht werd. Deze wettelijke voorziening moet in 2020 beschikbaar zijn voor alle burgers. Partijen uit de zorg werken in het programma GTS samen aan een praktische oplossing voor het vastleggen, inzien en beheren van deze toestemmingen waarbij de patiënt meer regie krijgt op het elektronisch delen van zijn gegevens. Zorgverleners hebben daardoor meer tijd voor het bieden van de beste medische zorg aan de patiënt. PROVES is gericht op het beproeven van de concept PvE’s en de opgestelde use cases. GTS verwacht van PROVES om per functionaliteit/use case de testomgeving, het technisch ontwerp, het testresultaat en een rapportage op te leveren. Het uiteindelijke rapport geeft aan of aan de doelstelling en acceptatiecriteria van de beproeving is voldaan.

MedMij

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Doelstelling is om in 2020 hen de mogelijkheid te bieden om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen en te gebruiken binnen een zelf gekozen PGO. Via het programma PROVES wordt de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van de onderdelen van het afsprakenstelsel MedMij in een PoC beproefd waarbij de bewezen werking wordt verwerkt in het definitieve afsprakenstelsel en de realisatie van een eindoplossing van voorzieningen. PROVES levert ook hier de testresultaten en testrapportage van de startarchitectuur. Hieruit volgt een adviesrapportage voor MedMij waarin de resultaten en aanbevelingen met betrekking tot het afsprakenstelsel, de architectuur en de voorzieningen zijn opgenomen.

Verwachting

PROVES verwacht dat er ieder kwartaal onderzoeksvragen op de agenda staan die in de volgende periode beantwoord moet worden. PROVES heeft samen met VECOZO, VZVZ en de programma’s GTS en MedMij een programmaplan opgesteld voor de PoC’s. Het programma PROVES zal de concepten beproeven met PGO-leveranciers en leveranciers van zorgaanbiedersystemen. Zij vormen een selectie van partijen die kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen aan een PoC. Verwacht wordt dat de uitkomst van de PoC’s een op elkaar afgestemde en geteste startarchitectuur voor de programma’s oplevert. Daarnaast zullen de PoC’s duidelijkheid geven over de haalbaarheid van de beoogde oplossingen inclusief een advies over de vervolgstappen. De uitkomsten van de PoC’s worden uiteindelijk gepubliceerd in een openbaar rapport, waarmee de gehele markt inzicht verkrijgt in de uitkomsten.

*Patiëntenfederatie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, VECOZO en de programma’s MedMij en Gespecificeerde Toestemming.

Bericht overgenomen van website VZVZ

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.