035 629 5963

Arteria coördineert succesvolle beproeving van het MedMij afsprakenstelsel

Een betere uitwisseling van medische gegevens; wie wil dat nu niet? Vorige week werd de laatste ketentest (Proof of Concept) van fase 3 binnen het programma PROVES met succes afgerond. Dit betekent dat er een correcte uitwisseling heeft plaatsgevonden van medische gegevens tussen een elektronisch patiëntendossier van de zorgaanbieder naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de burger. Een mooie en belangrijke stap voor het succesvol gebruik van MedMij.

Verdeeld over 3 fasen zijn in totaal 20 praktijksituaties (routes) beproefd in een ketentest. De ketentesten zijn uitgevoerd met ruim 10 PGO-leveranciers, het LSP, VECOZO, Enovation, ChipSoft, CIZ, Vrumun en het Martini Ziekenhuis. Er zijn verschillende informatiestandaarden toegepast, namelijk de basisgegevensset Zorg (BGZ 2017), medicatiegegevens, huisartsgegevens, labuitslagen, zelfmetingen, documenten en eAfspraak.

De successen en bevindingen zijn opgenomen in een eindrapportage over 2018. Hierin staan ook de aanbevelingen en een plan van aanpak voor 2019. Het eindrapport is gepubliceerd op: https://www.medmij.nl/artikel/eindrapportage-proves-medmij/

In 2019 wordt de volgende stap gezet voor de ingebruikname van het MedMij afsprakenstelsel. Aan de hand van 3 pilots zullen patiënten en zorgaanbieders echt medische gegevens inzichtelijk maken en uitwisselen middels het PGO.

Arteria heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit succes. Martijn Mallie (programmamanager PROVES) en René Meijer (projectleider) waren eindverantwoordelijk voor de 3 Proof of Concept fases en de eindrapportage. De 3 pilots die in 2019 starten worden begeleid door collega Ruben de Graaf. Wilt u meer weten, neem gerust contact met ons op.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.