035 629 5963

Arteria begeleidt project XIS (okt ’18)

De huisartsensector heeft jarenlang voorop gelopen op digitaliseringsvlak. Nu dreigt de sector achterop te raken en zien veel huisartsen de noodzaak tot verdere digitalisering niet.

De drie landelijke huisartsenkoepels LHV, NHG en InEen hebben daarom de gezamenlijke ambitie uitgesproken voor een moderniseringsslag van de huisartseninformatiesystemen. Om invulling te geven aan deze ambitie zijn de koepels samen met Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland Project XIS gestart. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van Arteria Consulting in samenwerking met AICOM (lees hier ook het bericht van Zorgverzekeraars Nederland).

Binnen Project XIS wordt een framework voor toetsbare eisen voor huisartsinformatiesystemen opgeleverd. De invulling hiervan leidt tot een eerste set aan toetsbare basiseisen ten aanzien van de informatiesystemen waar de huisarts mee werkt. De basisset blijft na oplevering onderhevig aan verandering en doorontwikkeling. Tevens wordt een toetsingsprocedure en een plan voor het beheer van de doorontwikkeling van de basisset opgeleverd. Het project zorgt verder voor het ontwerp voor de toekomstige beheer- en uitvoeringsorganisatie. Zo wordt er met elkaar gewerkt naar meer toekomstbestendige huisartseninformatiesystemen, die nodig zijn om mee te gaan in de digitalisering binnen de zorg.

De ambitie voor de moderniseringsslag van de huisartseninformatiesystemen is onderdeel van de visie op de digitalisering van de huisartsenzorg 2019 – 2022 van de LHV, NHG en InEen. Lees meer over deze visie op Zorgvisie.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Sander van der Straten (06 302 784 12) of Pauline Willemse (06 105 316 57). 

 

 

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.