035 629 5963

Programma PROVES zorgt voor eerste uitwisseling medische gegevens conform MedMij

Eind 2019 is een belangrijke mijlpaal behaald in digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners: de eerste gegevensuitwisselingen hebben plaatsgevonden conform MedMij. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins met een aantal patiënten en apothekers. Deze gecontroleerde livegangen maken onderdeel uit van het programma PROVES. Dit programma beproeft het MedMij afsprakenstelsel in de praktijk. Namens VZVZ geeft BDO Arteria met collega’s Martijn Mallie (programma manager), Ruben de Graaf (projectleider pilots), Quinten van Geest en Carlos Villa Baars (projectleiders Proof of Concepts) invulling aan dit programma, genaamd PROVES.

MedMij is een afsprakenstelsel voor digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners. In de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan een patiënt zijn of haar medische gegevens ophalen bij de zorgaanbieder of medische gegevens opsturen naar zijn of haar zorgverlener. Dit zorgt ervoor dat er meer regie bij de patiënt ligt en moet in de toekomst leiden tot lagere zorgkosten.

Het programma PROVES beproeft het MedMij afsprakenstelsel en draagt bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door technische beproevingen, waarbij informatie (testdata) door de gehele keten van PGO tot aan achterliggend informatiesysteem van de zorgaanbieder wordt gestuurd. Anderzijds worden er gecontroleerde livegangen begeleid, waarbij in de praktijk echte patiëntgegevens uitgewisseld worden tussen patiënten en zorgverleners. Een belangrijk doel van deze livegangen is om te leren hoe deze implementatie het beste aangepakt kan worden. Daarnaast vindt er ook een evaluatie met patiënten en zorgverleners plaats. De gecontroleerde livegangen die in december 2019 zijn gestart met uitwisseling, vinden plaats in de regio’s Asten en Zoetermeer. In deze regio’s kunnen patiënten medicatiegegevens uitwisselen met een apotheek. Klik hier voor meer informatie over deze gecontroleerde livegangen.  In het komende jaar staat opschaling van de gecontroleerde livegangen centraal.

Heeft u vragen over PROVES, MedMij of hoe je als organisatie kunt anticiperen op de PGO ontwikkelingen? Neem dan contact op met Ruben de Graaf (ruben.de.graaf@bdo.nl) of Martijn Mallie (martijn.mallie@bdo.nl).

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.