035 629 5963

Congres Architectuur in de Zorg

Het congres ‘Architectuur in de zorg’ is inmiddels uitgegroeid tot hét informatie- en netwerkplatform van professionals die in deze sector werkzaam zijn. Het thema voor de komende editie is: 10 jaar architectuur: hebben we het oerwoud achter ons gelaten? Meer algemene informatie is te vinden op de website van het congres zelf. Martijn Mallie zal een presentatie verzorgen vanuit zijn rol als programmamanager van het programma PROVES met de titel:

Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland (tijd: 11:00 – 11:40)

Het afgelopen jaar heeft een initiatief plaatsgevonden om een stip op de horizon op te tekenen voor een visie op landelijke samenhang in  zorginfrastructuren. Het initiatief is voortgekomen uit een gezamenlijke constatering dat allerlei programma’s in de gezondheidszorg met betrekking tot informatie-uitwisseling onafhankelijk van elkaar richtingen bepaalden. Daarnaast bleek in het zorgveld een sterke behoefte te leven aan het met elkaar kunnen verbinden van bestaande infrastructuren en aan het beschikken over gemeenschappelijke diensten.

In deze sessie wordt u bijgepraat over het visiedocument dat ingaat op de centrale vraag: “Hoe kan de zorginfrastructuur in Nederland zo worden ingericht dat alle betrokken partijen hun zorgcommunicatie op een (kosten)efficiënte, betrouwbare en veilige manier kunnen uitvoeren?”

Datum:20 juni 2019 Locatie:Burgers’ Zoo te Arnhem

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.