035 629 5963
Robin van Iperengeassocieerd adviseur

Robin van Iperen (1975) studeerde Beleid, Bestuur en Management aan de Haagse Hogeschool en volgde een Executive Masterstudie Information Management aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvullend heeft hij verschillende vakopleidingen gevolgd. Hij deed ervaring op bij zowel agentschappen, zbo’s, gemeenten, zorgaanbieders en ministeries. Hij was CIO bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en vervulde daar tevens de rol van Programmamanager voor een grootschalige reorganisatie. Sinds zijn start als zelfstandige in 2014 begeleidde hij in de rol van Projectmanager tal van projecten, waaronder ECD en EPD-selectietrajecten en implementaties, evenals vele andere zorg-gerelateerde softwaresystemen. Als Programmamanager voerde Robin in opdracht van het ministerie van VWS regie op de ontwikkeling en implementatie van een ketensysteem.

“Ik help organisaties graag bij het realiseren van complexe veranderingen waarbij informatievoorziening een belangrijke rol speelt. De mensen in de organisatie zelf spelen daarbij voor mij een cruciale rol. Zij belichamen immers de verandering en vormen de basis voor een duurzame verankering van het resultaat. Het maken van een scherpe analyse, deze vertalen naar concrete en begrijpelijke stappen en die in verbinding brengen met het beoogde resultaat, met het oog op wat dat voor de mensen in de organisatie betekent, dat is waar ik veel energie van krijg!”

“Mijn voorliefde voor het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de zorg bindt mij met Arteria. Het rijke palet aan kennis en ervaring waarover Arteria beschikt, stelt ons in staat om gezamenlijk en op professionele wijze complexe opdrachten uit te voeren en resultaten te boeken. Resultaten die van betekenis zijn voor mensen die in de zorg werken of voor mensen die voor een waardig leven van zorg afhankelijk zijn.”

Publicaties en Blogs

MedMij gaat live! (nov ’18)

Het MedMij programma gaat de komende tijd samen met het proof-of-concept initiatief PROVES bij drie regionale initiatieven een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en [...]

Mijn collega’s

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.