035 629 5963
Riz AhmedGeassocieerd adviseur

Riz Ahmed (1985) studeerde Medische Informatiekunde aan de UvA af en behaalde daarna de Master Zorgmanagement van de Erasmus Universiteit en de postdoctorale MBA special-track Healthcare Management opleiding van de Amsterdam Business School. Hij deed ervaring op bij zowel softwareleveranciers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, VNG/KING als landelijke (actie)programma’s. Zo was Riz onder andere coördinator van de zorgadministratie van een grote landelijke zorgaanbieder, accountmanager voor het programma i-Sociaal Domein en projectleider voor het actieprogramma over de modernisering van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg voor het Zorginstituut Nederland.

“Ik ben een troubleshooter Zorg en Welzijn met inzicht, kennis en ervaring van de ZVW, Wlz, Wmo, Jeugdwet en PGB-keten van softwareleverancier tot en met zorgkantoren, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten, SVB en overheidsinstanties.

Hoe groter de uitdaging, hoe meer ik in mijn element ben. Projecten die eerder niet zijn gelukt of onder grote druk staan geven mij enorm veel energie. Dankzij mijn grote handvaardigheid weet ik ieder facet aan te pakken en floreer ik in de rol van manusje-van-alles, met de informatievoorziening in het domein zorg en welzijn als grootste aandachtsgebied.”

“Graag verruim ik continu mijn netwerk om deze weer in te zetten bij de uitdagingen waar mijn opdrachtgevers voor staan. Mijn Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ENFJ – Extraverted Intuitive Feeling Judging en ik ben een ondersteuner en enabler pur sang.”

Publicaties en blogs

MedMij gaat live! (nov ’18)

Het MedMij programma gaat de komende tijd samen met het proof-of-concept initiatief PROVES bij drie regionale initiatieven een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en [...]

Mijn collega’s

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.