035 629 5963
Quinten van GeestAdviseur

Quinten van Geest (1989) studeerde neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is hier vervolgens in gepromoveerd bij VU medisch centrum. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft hij veel ervaring opgedaan met (wetenschappelijk) onderzoek en het managen van projecten.

“Tijdens mijn promotieonderzoek bij VU medisch centrum heb ik onderzoek gedaan naar cognitieve problemen (zoals problemen met geheugen, aandacht en concentratie) bij mensen met multiple sclerose. Hiervoor maakte ik gebruik van geavanceerde MRI-technieken. Multiple sclerose is een complex ziektebeeld, waarbij heel veel specialismen betrokken zijn om de beste zorg te leveren. Door deze ervaring en het vele contact met patiënten raakte ik steeds meer geïnteresseerd in hoe de gezondheidszorg is georganiseerd. Daarom heb ik besloten om na mijn promotie over te stappen naar consultancy in de zorgsector om belangrijke vraagstukken op te lossen en zo te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke zorgopdracht waar we met zijn allen voor staan.”

“Mijn achtergrond in de wetenschap helpt mij bij onderzoeksvraagstukken: wat is de vraag en met welke onderzoeksmethoden en data-analysemethoden geven we hier het beste antwoord op? Bij Arteria ben ik naast diverse onderzoeken betrokken bij het PROVES programma dat uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en patiënten faciliteert. Binnen het programma ben ik projectleider van de Proof of Concepts: de technische beproeving van informatiestandaarden die gebruikt worden om de gezondheidsgegevens uit te wisselen.”

Publicaties en blogs

Inkoopvergelijking 2021

Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars op 1 april weer de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij verzorgen, net als ieder jaar, een compacte vergelijking met daarin alle beleidsstukken [...]

Mijn collega’s

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.