035 629 5963
Mischa ButerAdviseur

Mischa Buter heeft als adviseur een drijfveer om mensen en de omgeving waarin zij handelen te begrijpen. Ze startte haar loopbaan binnen het sociaal domein en werkte vervolgens bij een zorgconcern. Bij Arteria houdt ze zich bezig met praktijkgericht onderzoek en advisering binnen de langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein.

“Hoe we de zorg in Nederland met elkaar geregeld hebben vind ik enorm boeiend en vol tegenstrijdigheden. Enerzijds is het kwalitatief goed in vergelijking met andere landen en komt iedereen ervoor in aanmerking als het eigen netwerk het niet kan opvangen. Anderzijds hebben we nog geen regie op ons eigen patiëntendossier, blijven de zorgkosten stijgen en zijn er zóveel instituties dat het simpelweg eens worden over een woord als kwaliteit, een eeuwigheid kost.

Juist daarom ben ik gaan werken bij Arteria. Ik kan hier mijn achtergrond in de sociale wetenschappen en mijn open en directe benadering gebruiken om mensen en organisaties te verbinden. Hen verder te laten kijken dan een eigen referentiekader of belang. Ik geloof dat er veel kan verbeteren als we ons meer openstellen voor andermans beeldvorming. Zo kunnen we als zorgsector met elkaar groeien en laten zien dat er eigenlijk heel veel wél goed gaat.

Binnen Arteria werken adviseurs die iedere dag bezig zijn de verbinding tussen organisaties in de zorg te stimuleren. Ieder met een andere achtergrond, maar met dezelfde drive om de weerbarstige zorgpraktijk te verbeteren. Daarnaast is het gewoon een heel leuke club van mensen waar ik met enorm veel plezier deel van uitmaak!”

Publicaties en blogs

Inkoopvergelijking 2020 ggz

Zorgverzekeraars hebben net als ieder jaar op 1 april de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij hebben de beleidsstukken gebundeld tot een compacte vergelijking voor de ggz. Dit biedt [...]

Mijn collega’s

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.