035 629 5963
Kees TelderSenior adviseur

nk

Kees Telder (1964), van huis uit verpleegkundige in verpleeg- en ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, heeft na zijn studie Health Information Technology de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven.  Tot 2010 was hij werkzaam als senior consultant, product- en projectmanager bij onder andere Atos Consulting. Tot 2018 is Kees actief geweest in het lokaal bestuur als Wethouder met onder meer zorg, welzijn en armoedebestrijding naast communicatie, ICT en bedrijfsvoering in zijn portefeuille.

“De gezondheidszorg is altijd een rode draad geweest in mijn carrière. Na 35 jaar in de sector loopt mijn ervaring vanaf de werkvloer tot aan de bestuurskamer en in een veelheid van werkvelden. Vanaf 2010 heb ik vanuit het Openbaar Bestuur op een heel andere manier richting gegeven aan onze gezondheidszorg, met name binnen het gemeentelijk domein en de publieke gezondheidszorg. Ik vind het erg prettig om op een andere manier dan gebruikelijk naar een (bestuurlijk) vraagstuk te kijken en betrek daar graag de uitvoerenden en andere belanghebbenden bij. Participatie is eigenlijk gewoon ‘meedoen’. Oprecht geïnteresseerd in wat mensen beweegt.”

“Als ervaren adviseur werk ik niet van achter een bureau, maar graag op locatie of met een breder perspectief aan instellingen of overheden. Bij Arteria Consulting vond ik deze werkwijze en collega’s die op eenzelfde manier werken met eenzelfde voorliefde voor het verbeteren van onze gezondheidszorg. Ik houd mij binnen Arteria Consulting bezig met (bestuurlijke) vraagstukken rondom innovatie en verbeteringen in de zorg en onderzoeksvragen en zet mijn kennis en ervaring in op de verbindende uitdagingen tussen de instellingen en gemeentelijke- en landelijke overheid. Dit laatste zowel op beleidsmatig niveau in de praktijk als op het niveau van samenwerking tussen de verschillende zorgwetten (wmo, zvw, wlz).”

Publicaties en blogs

MedMij gaat live! (nov ’18)

Het MedMij programma gaat de komende tijd samen met het proof-of-concept initiatief PROVES bij drie regionale initiatieven een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en [...]

Mijn collega’s

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.