035 629 5963
Cyriel RademacherAdviseur

  Cyriel Rademacher (1987) behaalde de honours bachelor ‘Liberal Arts and Sciences’ aan University College Maastricht (UCM), met hoofdvakken richting fiscale economie. Vervolgens rondde hij in Leeds de master ‘International Political Economy’ af.

  Zijn carrière startte hij bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, waar hij na een tijdelijke opdracht aan de slag ging als zorgverkoper en businesscontroller. Sinds 2019 is Cyriel werkzaam bij Arteria Consulting waar hij adviesopdrachten doet binnen de zorgsector.

  “Tijdens mijn tijd als zorgverkoper werd ik mij bewust van de tegenstrijdige prikkels die door de huidige financieringssystemen worden gecreëerd. Zo strijden veel instellingen in hun focusregio individueel voor een levensvatbare omzet, met idealiter zowel een hoge productie als prijs, terwijl andere regionale keuzes meer voordelen kunnen opleveren voor de maatschappij. De toekomst zie ik met meer patiëntgerichte financiering, waarbij de financiële middelen met verschillende labels zoals uit de ZVW, WMO en WLZ worden samengevoegd. Ketenfinanciering kan de vele eilandjes binnen de financiering, maar ook binnen de daadwerkelijke zorgverlening, laten samenvoegen.”

  “Mijn kracht schuilt in het informatie genereren vanuit uitgebreide datasets en deze informatie in de juiste context te gebruiken bij het maken van strategische  en beleidsmatige keuzes. Bij Arteria krijg ik de kans om op deze manier, samen met mijn mede Arterianen, substantieel bij te dragen aan het verbeteren van het Nederlandse zorglandschap.”

  Publicaties en blogs

  Inkoopvergelijking 2021

  Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars op 1 april weer de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij verzorgen, net als ieder jaar, een compacte vergelijking met daarin alle beleidsstukken [...]

  Mijn collega’s

  Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.