035 629 5963

Nieuwe mijlpaal in implementatie MedMij afsprakenstelsel

Met getekende overeenkomsten is het nu zeker: dit najaar gaat de eerste gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen zorgaanbieders en PGO’s van patiënten op basis van het MedMij afsprakenstelsel. Van Proof of Concepts naar Pilots Het programma PROVES begeleidt de beproeving en implementatie van MedMij in de praktijk. De afgelopen periode zijn doorlopend nieuw opgeleverde informatiestandaarden [...]

Met getekende overeenkomsten is het nu zeker: dit najaar gaat de eerste gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen zorgaanbieders en PGO’s van patiënten op basis van het MedMij afsprakenstelsel.

Van Proof of Concepts naar Pilots
Het programma PROVES begeleidt de beproeving en implementatie van MedMij in de praktijk. De afgelopen periode zijn doorlopend nieuw opgeleverde informatiestandaarden beproefd, maar dit najaar gaat nu ook de eerste uitwisseling plaatsvinden in de praktijk. Hiervoor zijn nu de overeenkomsten getekend in de regio’s Zoetermeer en Utrecht.

Intensieve ondersteuning
Martijn Mallie (programma manager) is blij dat de eerste pilots nu daadwerkelijk los komen. Martijn: “Wij proberen met intensieve ondersteuning regionale samenwerkingsverbanden gedurende de gehele implementatieperiode te helpen, want natuurlijk loop je in de eerste implementaties tegen van alles aan. Ook als de regio’s live gaan, worden ze intensief gevolgd. Het ophalen van ervaringen van patiënten en zorgaanbieders is een belangrijke doelstelling van PROVES. Met deze ervaringen kunnen verbeteringen aan het stelsel worden aangebracht.”

Meer informatie
Voor meer informatie over het MedMij afspraken stelsel of het programma PROVES kunt u contact opnemen met Quinten van Geest of Ruben de Graaf.

Naar de MedMij website

 

    

Meer ↓

Gezondheidsapps leiden tot informatie-infarct

De markt van health apps is booming. Voor elke aandoening, sportieve activiteit, lichamelijk functie en levensfase is wel een specifieke app te vinden. En al deze apps helpen het leven van ons te verbeteren of te ondersteunen.  Bij voorkeur delen we deze informatie ook met elkaar, onze huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of welke zorgverlener dan ook. […]

De markt van health apps is booming. Voor elke aandoening, sportieve activiteit, lichamelijk functie en levensfase is wel een specifieke app te vinden. En al deze apps helpen het leven van ons te verbeteren of te ondersteunen.  Bij voorkeur delen we deze informatie ook met elkaar, onze huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of welke zorgverlener dan ook. Maar die arme zorgverlener. Want naast alle mooie kansen die apps bieden, ontstaat ook een nieuwe range aan problemen. Namelijk een teveel aan informatie. Want die data moet langs de zorgverlener om context toe te voegen, voordat het zinvolle informatie wordt.

Health apps als kans
Laten we positief beginnen. Veel van hetgeen we binnen de zorgverlening doen is gebaseerd op informatie. Of het nu gaat om diagnose, monitoring of directe ondersteuning bij behandeling en therapie; informatie vormt een drijvende kracht. En over hoe meer informatie een zorgverlener beschikt, hoe beter hij zijn beleid kan toespitsen op de specifieke situatie van de patiënt. Kortom:  health apps bieden hele mooie kansen!

Health apps als probleem
De grote kansen ten spijt, de opkomst van al deze health apps levert wel degelijk ook problemen op voor zorgverleners. Ten eerste is het voor een zorgverlener van belang om te weten of hij kan vertrouwen op de gegevens vanuit een bepaalde app. Zaken als de validiteit van de meting, de veiligheid van data-uitwisseling of de mate waarin de aangeleverde gegevens verrijkt kunnen worden, zijn van wezenlijk belang om van al die gegevens nuttige informatie voor zorgverlener en patiënt te kunnen maken. Bepaalde apps hebben al deze voorwaarden uitstekend op orde, maar andere totaal niet. Hoe weet je als zorgverlener waar je op kan vertrouwen? Op NOS.nl werd hier recent al aandacht aan besteed

Dan is het nog de vraag op welke wijze deze informatie nu onderdeel gaat worden van het zorgproces. Op welke wijze neem je de door de patiënt zelf gemeten gegevens op in je dossier? En welke juridische status hebben die gegevens dan? Hoe verhoudt de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt zich tot het elektronisch patiëntendossier (EPD/ECD) van de professional? Over deze zaken wordt natuurlijk al nagedacht, maar een eenduidig antwoord is nog niet geven.

Overvloed aan gegevens
Maar het grootste risico is de overvloed aan gegevens. Als deze trend doorzet, worden zorgverleners overspoeld met allerlei zelfmetingen vanuit een woud van apps. De dokterspraktijk als zenuwcentrum van een continue stroom aan signaleringen, metingen en observaties. Gegevens waar patiënten via  e-consults allerlei specifieke vragen over gaan stellen. Ook weer via allerhande digitale kanalen. Administratieve lastenverlichting zei u..?

Sleutelrol voor beroepsverenigingen
Bovenstaand doemscenario is natuurlijk niet nieuw of onbekend. Echter, de laatste tijd neemt de toename van de apps een steeds grotere vlucht. Daarom is het van belang dat we als sector een antwoord gaan geven, niet alleen op de kansen maar juist ook richting de problemen.

Met betrekking tot dat laatste spelen de verschillende beroepsverenigingen een sleutelrol. Ten eerste is van belang dat zij, namens de zorgverleners, een standpunt innemen over de wijze waarop health apps onderdeel gaan worden van het zorgproces. Naast beleid over toepassen van informatie en dossiervoering, vraagt dit ook een kwaliteitsoordeel over de verschillende apps. Dit laatste punt vraagt een duidelijk kwaliteitskader en een continue monitoring. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel broodnodig.

Tijd voor een bypass
Belangrijke constatering; niets doen is geen optie. Want dan stromen de informatie-aderen van de zorg dicht. En dichtgeslibde aderen betekent een infarct! Tijd voor een bypass vanuit wie anders dan de zorgprofessional zelf.

 

Deze blog is geschreven door Jacco Aantjes en is tevens terug te lezen op de opiniepagina van Skipr.

 

 

Meer ↓

Keuzestress bij dementie: minder is meer

Persoonsgerichte zorg is een ‘hot topic’. Zorgorganisaties in de ouderenzorg zijn druk bezig om hun zorg persoonsgericht(er) te laten zijn en met medewerkers in gesprek te gaan over persoonsgericht werken. Er worden plannen gemaakt, notities geschreven en (soms heel creatieve) oplossingen uitgewerkt. En dat is mooi, maar ben eens kritisch….. hoe persoonsgericht bent u werkelijk? […]

Persoonsgerichte zorg is een ‘hot topic’. Zorgorganisaties in de ouderenzorg zijn druk bezig om hun zorg persoonsgericht(er) te laten zijn en met medewerkers in gesprek te gaan over persoonsgericht werken. Er worden plannen gemaakt, notities geschreven en (soms heel creatieve) oplossingen uitgewerkt. En dat is mooi, maar ben eens kritisch….. hoe persoonsgericht bent u werkelijk?

Mooie initiatieven
In de zorg verschijnen steeds meer mooie initiatieven van het hebben van aandacht voor de bewoner, haar achtergrond en omgeving. Zo lanceerde Omring vorig jaar een escaperoom om medewerkers spelenderwijs bekend te maken met persoonsgericht werken. Ook verschijnen er steeds meer vormen van het in kaart brengen van levensverhalen in de vorm van boeken of collages en zijn er talloze voorbeelden van reminiscentie koffers, kamers en tuinen om persoonlijke herinneringen op te halen. Gericht op de laatste levensfase van een bewoner, ontstaan ook steeds meer mooie initiatieven. Half mei mocht ik deelnemen aan de Planetree Tour bij Rivas Zorggroep, waar ze bij een van de verpleeghuislocaties een prachtig herdenkingsmonument hebben gemaakt voor overleden bewoners. In de tuin staat een kunstwerk waar familie na het overlijden van hun dierbare een steen met de naam mag leggen, ter herinnering. Daarnaast staan de technologische ontwikkelingen ook niet stil en is er hard gewerkt aan mooie oplossingen als medicatieherinneringen en knuffelrobots. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het opsommen van stuk voor stuk leuke en mooie initiatieven en u kent er waarschijnlijk nog heel veel meer.

Keuzestress
Wat u waarschijnlijk óók herkent, is dat er in de woonkamers van de verpleeghuizen heel veel aanbod is, maar dat de bewoners hier maar weinig gebruik van maken. De spelletjes, boeken en alle andere mooie voorbeelden liggen in de kast en de bewoners zitten stilletjes voor zich uit te staren. Natuurlijk is dit op z’n tijd prima, maar we vinden het meestal toch een akelig beeld om onze eigen oude dag zo voor te stellen. Laten we even stilstaan bij een belangrijk kenmerk van dementie: het filteren van informatie kost tijd. Prikkels komen hard binnen en bij veel vragen ontstaat er keuzestress. Nu heb ik al keuzestress bij het kiezen van een restaurant, dus ik ben misschien geen goed voorbeeld. Maar tijdens een congres mocht ik meemaken wat keuzestress doet met een zaal vol mensen en dat heeft indruk gemaakt. Een simpele oefening van Barbara Oppelaar werd steeds een stapje moeilijker en er ging een golf van gelach, gevloek, stiltes en ohh’s en ahh’s door de zaal. Terwijl deze groep mensen toch geen hersenziekte heeft. Laat staan wat keuzestress met je doet, wanneer je brein niet meer volledig functioneert.

Vertel iets en……wacht
Hoe zouden we deze keuzestress kunnen minimaliseren?
Nodig iemand uit! Ik weet dat ik me op glad ijs begeef wanneer ik het heb over uitnodigen, want we willen natuurlijk geen aanbodgerichte zorg… Maar soms kan een klein beetje sturing geen kwaad. Dit geldt niet alleen bij mensen met dementie, maar ook bij het opvoeden van kinderen of het verkopen van een product. Geef meerkeuzevragen en nodig uit tot actie of gesprek. Bij kinderen: doe je zelf je jas aan of doet papa je jas aan? Bij producten: wilt u de auto met airconditioning of met lederen bekleding? Bij mensen met dementie: leg een prentenboek open, zet een foto met een vraag op tafel of vertel iets en……wacht. Laat mensen zelf initiatief nemen om te vertellen of iets te doen en kijk wat er gebeurt. Ik nodig u uit!

 Deze blog is geschreven door collega Malou van Bentum 

Meer ↓

Nederland lijkt klaar voor Accountable Care

Gezien de grote ambities in de Hoofdlijnenakkoorden, zal de zorg in Nederland anders georganiseerd moeten worden, om deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Hoe we dat moeten doen? Dáár zijn we het nog niet over eens. Het adagium ‘de juiste zorg op de juiste plek’ zingt rond, maar krijgt nog onvoldoende […]

Gezien de grote ambities in de Hoofdlijnenakkoorden, zal de zorg in Nederland anders georganiseerd moeten worden, om deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Hoe we dat moeten doen? Dáár zijn we het nog niet over eens. Het adagium ‘de juiste zorg op de juiste plek’ zingt rond, maar krijgt nog onvoldoende vorm. Laten we voor  een mogelijke oplossing eens over de grens kijken. Zoals aangegeven in mijn vorige blog onderzoek ik namens Arteria Consulting de implementatiemogelijkheden van Accountable Care in Nederland. Voor dat onderzoek kijken we voornamelijk naar wat wel en wat niet werkt in de Accountable Care in de Verenigde Staten.

Meer overeenkomsten dan verschillen
Ondanks de enorme geografische en culturele afstand tussen de landen van Trump en Rutte, zijn er duidelijk overeenkomende problemen in de gezondheidszorg. Zo hebben beide landen te maken met duurder wordende zorg onder druk van de dubbele veroudering. Hierdoor ontstaat de neiging om rigoureus te bezuinigen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Eén mogelijkheid om betere kwaliteit en betere patiëntervaringen te leveren tegen lagere kosten (triple aim) is nauwere samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor een bepaalde patiëntgroep. Ook in Nederland wordt steeds meer in oplossingen gedacht die, net als Accountable Care, zich richten op samenwerking tussen marktpartijen. Dit gebeurt op (bijna) elk niveau van de gezondheidszorg onder verschillende terminologieën, maar met hetzelfde doel: efficiëntieverbetering door middel van samenwerkingen rond doelmatige zorg waarbij de patiënt centraal staat. Denk hierbij aan experimenten van VWS in samenwerking met zorgaanbieders in de regionale proeftuinen toekomstbestendige zorg en inzet van zorgverzekeraars op waardegerichte danwel zinnige zorg. Er wordt zelfs her en der al succesvol met ’shared savings’ geëxperimenteerd, bijvoorbeeld in afspraken tussen Menzis en eerstelijnszorg organisatie Arts en Zorg. De vraag die wij onszelf gesteld hebben is of Nederland ook klaar is voor de volgende stap: samen verantwoording afleggen en dus ‘accountable’ zijn.

Geen panacee, wel een cultuurverandering
De implementatie van ACOs (Accountable Care Organisations, oftewel een groep van samenwerkende organisaties gericht op de zorg) in de VS is  succesvol. Niet als panacee waarbij alle problematiek in de zorg in één klap is opgelost, maar als nieuwe manier van denken waarlangs een cultuurverandering vorm krijgt. Om dit in kaart te brengen hebben we de afgelopen maanden de effecten van Accountable Care in de VS in kaart gebracht door middel van kwantitatief data-analyse. Hieruit blijkt dat ACOs geleidelijk de zorgkwaliteit weten te verhogen. Ook behalen ze  structurele, steeds toenemende shared savings. Deze cultuurverandering lijkt dus duurzaam te zijn.

De Nederlandse omslag
Accountable Care werkt dus in de VS. Maar is het ook tijd om in Nederland Accountable Care te omarmen als één van de oplossingen voor de doelstellingen in de Hoofdlijnenakkoorden? Om die vraag te beantwoorden, voeren we gesprekken met allerlei stakeholders uit het Nederlandse zorglandschap. We onderzoeken de haalbaarheid van deze organisatievorm in ons eigen land door het opstellen van succesfactoren, obstakels en voorwaarden. Gelooft u in diepgravende samenwerking om zorgkosten te verlagen of bent u hier juist heel sceptisch over? Over enkele weken rond ik mijn onderzoek af en zijn de resultaten bekend. Dan kunt u zelf  bepalen of de onderzoeksresultaten een toekomst voor Accountable Care in Nederland rechtvaardigen!

 Bovenstaande blog is geschreven door Robin Scheepers. Robin rondt zijn scriptie en stage bij Arteria in juli af.

Meer ↓

De sprint naar 20 adviseurs

Arteria is gegroeid: maar liefst zes nieuwe collega’s in evenzoveel maanden. Nico Baas, mede-oprichter van Arteria, licht toe waar deze ‘boost’ vandaan komt. Zes mensen in zes maanden: wens of noodzaak? Beide. De zorgmarkt is ongekend in beweging. Er wordt over de hele linie verwoed discussie gevoerd over of en hoe we de zorg betaalbaar […]

Arteria is gegroeid: maar liefst zes nieuwe collega’s in evenzoveel maanden. Nico Baas, mede-oprichter van Arteria, licht toe waar deze ‘boost’ vandaan komt.

Zes mensen in zes maanden: wens of noodzaak?
Beide. De zorgmarkt is ongekend in beweging. Er wordt over de hele linie verwoed discussie gevoerd over of en hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden en over het mobiliteitslek op de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk pregnante vraagstukken, die ons allemaal aangaan. Gelijktijdig hebben de individuele sectoren ook nog hun eigen uitdagingen. Denk aan de GGZ en Jeugdzorg met haar wachtlijsten, de Kwaliteit van Zorg binnen de verpleeghuizen, de tarieven die onder druk staan in de Wijkverpleging en de jeugdzorg, dure geneesmiddelen binnen farmacie en ziekenhuizen en ga zo door. Dan zijn er nog de samenwerkingsallianties, organisatie-inrichting, het optuigen van een goedwerkend informatie-uitwisselingssysteem, nieuwe technologieën. En dat alles grijpt ook nog eens in elkaar. Als adviespartner kunnen wij op al deze dossiers onze relaties alleen blijven navigeren en ondersteunen als we daarvoor én voldoende en de júíste mankracht hebben.

Heeft de komst van deze nieuwe mensen de bestaande bedrijfscultuur beïnvloed?
Nieuwe aanwas heeft altijd invloed. Het is de kunst ervoor te zorgen dat de mensen die je aan je bindt, de al bestaande groep completeren en uitdagen. Dat vergt een zorgvuldig selectieproces, maar als je dat secuur doorloopt cultiveer je als het ware datgeen wat je al hebt. Nieuwe achtergronden en inzichten blenden zich met de kennis en ervaring van de oude garde, waardoor we in staat zijn gebleken om onze proposities en onze slagkracht op de projecten steeds completer te maken.

Waarom precies deze zes mensen?
Om te beginnen omdat ze als individu erg goed bij Arteria passen en elk weer iets unieks inbrengen. Daarbij hebben ze ieder voor zich een kwaliteit die wij ofwel nog niet in huis hadden, of die wij wilden uitbreiden.

Quinten van Geest is dankzij zijn promotie onderzoek neuropsychologie aan de Vrije Universiteit een enorme aanwinst voor ons team Onderzoek én voor onze GGZ propositie. En naast het wetenschappelijke huist er ook een creatieve ondernemer in Quinten. Zo iemand kun je bijna niet niet uitnodigen om bij je te komen werken.

Het sociaal domein in Nederland buigt zich al jaren over vraagstukken met grote impact en heeft een stevige binding in de regio, waar diverse zorgaanbieders actief zijn.  Als oud-wethouder is collega Kees Telder zeer goed bekend met de problematiek in het sociaal domein. Hij heeft de transities van dichtbij meegemaakt, hij heeft een brede kennis van de zorgsector en van de advieswereld. We delen met Kees de ambitie om het sociaal domein verder te helpen.

Onze propositie farmacie maakt een belangrijk deel uit van de ziekenhuismarkt en het dossier (dure) geneesmiddelen, waar landelijk veel over wordt gedebatteerd. De effecten van het inkoopbeleid en de strategische keuzes die ziekenhuizen maken, zijn enorm. De roots van Jan Jaap Savelkouls liggen in deze sector, hij kent dit dossier als geen ander. Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan het dossier Gepast Gebruik, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hier maatschappelijk veel te winnen is, wat weer op andere dossiers kan worden ingezet.

Data neemt een steeds belangrijkere positie in binnen de zorg. Op basis van data-analyses worden belangrijke (strategische) keuzes gemaakt. Arteria begeleidt veel aanbieders in de strategische keuzes die zij willen, en soms moeten, maken. Cyriel Rademacher hebben wij gevraagd aan te sluiten bij ons team, omdat hij met zijn kennis en expertise van ongestructureerde data gerichte informatie kan maken. Daarnaast is Cyriel tevens zeer bedreven op het domein van bedrijfsvoering. Een prachtige combinatie waardoor wij tevens financiële business cases en scenario-analyses kunnen aanbieden.

Dankzij de mediors en seniors die als jaren bij ons werken, hebben we een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in huis. Maar om écht mee te kunnen blijven spelen in de complexe zorgmarkt, is het vinden en binden van young professionals tevens noodzaak. In Kareshma Lopez hebben wij een ontzettend leergierige en enthousiaste collega gevonden die met haar gemixte profiel veel kanten op kan binnen de opdrachtenportefeuille van Arteria.

Arteria heeft een koploperspositie op het dossier online toestemmingsvereisten tussen zorgverleners en cliënten, in combinatie met het toetsen of het bijbehorende afsprakenstelsel werkt. Door de toenemende vraag naar ondersteuning op de gebieden van Informatiestrategie, informatie-uitwisseling, patiënt portalen, PGO’s en VIPP moesten wij op zoek naar versterking van ons team. Mensen met ruime ervaring op deze gebieden, die de complexiteit goed inschatten en de scope overzien, zijn schaars. Ruben de Graaf heeft deze kwaliteiten en we zijn daarom enorm blij dat we hem aan ons team hebben mogen toevoegen.

Hoe zou je de club nu willen omschrijven?
Bruisend en zeer energiek! We spelen in op de kansen die we zien, bieden maatwerk en zijn bereid om voor elkaar te rennen. Ook serieuze gesprekken gaat niemand hier uit te de weg; we gaan open met elkaar om, zijn vlijmscherp, ook als dat soms wat confronterend is. Dat is door de komst van deze nieuwe collega’s niet veranderd en Arteria staat  ervoor dat we dit ook vasthouden.

Wat geef je mee ter overweging?
De sector ontwikkelt zich razendsnel naar digitale transformatie met een grote behoefte aan e-health, Kunstmatige Intelligentie en Artificial Intelligence, waardegedreven zorg met behoefte aan data, strategische samenwerkingen, strakke bedrijfsvoering. Het gaat, voor íédereen die betrokken is bij de zorgsector, noodzaak worden om te zorgen dat je bijblijft. De uitdrukking ‘stilstand is achteruitgang’ is vandaag de dag meer waarheid dan ooit. Daarom zijn wij continu op zoek naar ontwikkelkansen, voor onszelf én voor onze relaties.

Tekst: Angelica Branderhorst

Meer ↓

Oplossing voor wachttijden: de ggz-regio. Maar bestaat ‘de regio’ wel?!

De wachttijden in de ggz blijven onverminderd aandacht vragen. En terecht. Het wordt steeds duidelijker welke mensen het hardst worden getroffen. Dat zijn vooral de mensen met complexe problematiek. Juist deze groep valt vaker tussen wal en schip, wordt heen en weer verwezen en komt van de ene op de andere wachtlijst. De oplossing voor […]

De wachttijden in de ggz blijven onverminderd aandacht vragen. En terecht. Het wordt steeds duidelijker welke mensen het hardst worden getroffen. Dat zijn vooral de mensen met complexe problematiek. Juist deze groep valt vaker tussen wal en schip, wordt heen en weer verwezen en komt van de ene op de andere wachtlijst. De oplossing voor deze complexe zorgvragen ligt voor een groot deel in regionale samenwerking, zo blijkt ook uit de onderzoeksrapporten van Arteria Consulting en bureau HHM die recent op wegvandewachtlijst.nl verschenen.

Sinds het ingrijpen van minister Schippers in 2017 zijn wachttijden in de zorg een ‘hot topic’. Patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bundelden hun krachten in de landelijke stuurgroep wachttijden. Twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden geven inzicht hóe de wachttijden verkort kunnen worden.

Het onderzoek van Bureau HHM laat voor vier patiëntgroepen (autisme, LVB, persoonlijkheidsstoornissen en trauma) zien waar zich de grootste knelpunten voordoen. Soms zit dit op diagnostiek, soms op behandeling of doorverwijzing, vaak op een combinatie. Maar ook bij deze patiëntgroepen zijn het de zwaarste subgroepen die de meeste hinder ondervinden van wachttijden. Het onderzoek van Arteria Consulting gaat dieper in op regionale samenwerking, regie en doorzettingsmacht: hoe kunnen partijen elkaar sneller en effectiever vinden bij het bieden van zorg voor complexe casuïstiek? Via een zogeheten ‘handreiking’ kunnen regio’s onderlinge samenwerking opzetten aan de hand van bouwstenen.

Intensieve regionale samenwerking van belang
Beide rapporten benadrukken het belang van intensieve samenwerking, juist voor patiënten met complexe problematiek. Niet alleen tussen de verschillende ggz-aanbieders, maar zeker  ook met huisartsen en het sociaal domein. Goede triage en ‘elkaar kennen en gekend worden’ zorgt voor betere verwijzingen. Door kennis te delen en op elkaar te vertrouwen kan heen en weer verwijzen worden voorkomen. De oplossing is vaak erg down to earth: analyseer in je regio op welke complexe patiëntgroep je de grootste uitdaging ervaart en zet vervolgens een praktische, op specifieke casussen gerichte, samenwerking op. Stuur bij waar nodig en verleg de focus naar een ander knelpunt, zodra de regio grip heeft op het probleem.

Ontbreken van regio’s maakt samenwerking ingewikkeld
Zo simpel als dit klinkt, zo weerbarstig is de praktijk. Dat zit ‘m niet in gebrek aan urgentiebesef of bereidwilligheid. Professionals in de ggz zetten zich dagelijks met hart en ziel in om mensen zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden. Iedereen die wij spraken onderkent de uitdagingen en wil ermee aan de slag. De crux zit ‘m volgens ons in het überhaupt ontbreken van regio’s. Want, wat ís een ggz-regio?

De afgelopen jaren zijn ggz-instellingen steeds groter geworden; sommigen opereren nagenoeg landelijk. Veel sociale vraagstukken zijn juist veel meer lokaal komen te liggen; op gemeentelijk niveau. Combineer dat met huisartsen die vooral wijkgericht werken en het vraagstuk ‘wie vormen de regio?’ ontvouwt zich. Kortom: de ordening van de ggz maakt het oplossen van wachttijden voor complexe problematiek pas écht ingewikkeld.

Uiteraard spelen ook andere complicerende factoren een rol; de bekostiging kent schotten en de arbeidsmarktproblematiek maakt dat investeren in elkaar beter leren kennen er vaak bij inschiet. Niet te negeren problemen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de problemen die spelen op landelijk niveau,  waar ggz-aanbieders in de regio geen directe invloed op kunnen uitoefenen. In de regionale ordening van de ggz kunnen ze dat duidelijk wél. Daarom doen wij een oproep hierin te investeren.

Regiogevoel creëren vraagt samenspel
Wie neemt het initiatief? Omdat complexe casuïstiek niet zonder geïntegreerde ggz-instelling kan, lijkt het logisch om het vormen van regionale samenwerkingsverbanden bij hen neer te leggen. Zij zijn aan zet om te bepalen met wie zij samenwerken; zij bepalen ‘hun’ regio(‘s). Dat kunnen ze niet alleen. Zorgverzekeraars kunnen als regisseur toezien op een juiste spreiding binnen hun kernwerkgebieden. Ook kunnen zij afspraken maken om tijd en ruimte te creëren om de samenwerking concreet in te vullen. De eerste aanzet daartoe zien we al in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2020; het is nu zaak de vaart erin te houden. Met deze wisselwerking krijgt de regionale ordening in de ggz vorm. Kijk vooruit, wees flexibel en positief. Zó rekenen regio’s af met wachttijden!

   

Deze blog werd geschreven door Emile Petiet (Arteria Consulting) en Sylvia Schutte (Bureau HHM).
Eerder werd deze blog gepubliceerd op de opiniepagina van Skipr.

 

 

Meer ↓

Workshop cliëntenreis

De ‘cliënt centraal’ en ‘terug naar de bedoeling’ zijn veel gebruikte kreten binnen de zorgsector. Om de cliënt écht centraal te stellen heeft Arteria een methodiek ontwikkeld om een cliëntenreis inzichtelijk te maken. De cliëntenreis vertelt het persoonlijke verhaal van een aantal cliënten rondom hun ziekteproces. De reis verbindt de ‘systeemwereld’ van afspraken en contactmomenten […]

De ‘cliënt centraal’ en ‘terug naar de bedoeling’ zijn veel gebruikte kreten binnen de zorgsector. Om de cliënt écht centraal te stellen heeft Arteria een methodiek ontwikkeld om een cliëntenreis inzichtelijk te maken.

De cliëntenreis vertelt het persoonlijke verhaal van een aantal cliënten rondom hun ziekteproces. De reis verbindt de ‘systeemwereld’ van afspraken en contactmomenten in de zorgorganisatie met de ‘leefwereld’ van de cliënt, waarin de gevolgen voor de cliënt en zijn of haar familie gevoeld worden. De cliëntenreis fungeert als een spiegel voor zorgmedewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over de impact van het zorgproces en verbeterpunten te benoemen in dit proces.

De methodiek is toe te passen bij verschillende ziektebeelden en voor verschillende doeleinden te gebruiken:

  • Als inhoudelijke input om het zorgproces te verbeteren;
  • Om gericht cliëntenervaringen op te halen;
  • Voor reflectie in teams op het huidige zorgproces;
  • Als basis voor een jaarplan van een organisatie of een meerjarenplan van een netwerk;
  • Om bespreekpunten op te halen bij het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden van organisaties.

Arteria organiseert een tweetal workshops om u kennis te laten maken met deze methodiek:

Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of aanmelden voor een workshop? Neem dan contact op met Malou van Bentum of Lisanne Puijk.

Meer ↓

Arteria draagt bij aan analyse Kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg

Perspectief Zorgkantoren toegevoegd aan analyse Jaarlijks voert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een analyse uit op de kwaliteitsplannen van de verpleeghuiszorg. Anders dan voorgaande jaren is er dit keer voor gekozen om aan de inhoudelijke analyse het perspectief van de zorgkantoren toe te voegen. Arteria Consulting heeft in opdracht van ZN een kwalitatieve uitvraag onder zorginkopers gedaan. [...]

Perspectief Zorgkantoren toegevoegd aan analyse
Jaarlijks voert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een analyse uit op de kwaliteitsplannen van de verpleeghuiszorg. Anders dan voorgaande jaren is er dit keer voor gekozen om aan de inhoudelijke analyse het perspectief van de zorgkantoren toe te voegen. Arteria Consulting heeft in opdracht van ZN een kwalitatieve uitvraag onder zorginkopers gedaan. Via een enquête zijn voorbeelden opgehaald van kwaliteitsplannen als geheel, activiteiten van zorgaanbieders en activiteiten op het gebied van eHealth en technologie.

Inspirerende voorbeelden
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: “het samen koken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” of ”een chip in het incontinentiemateriaal zodat cliënten op het goede moment verschoond worden”. Op het gebied van eHealth worden “het verder ontwikkelen van leefcirkels, waarin bewoners vrijer kunnen voortbewegen” of “het gebruik van sensoren in kleding” genoemd. Alle opgehaalde inspirerende voorbeelden zijn verzameld in een database. Door deze voorbeelden op te halen, kan men leren van elkaar en wederzijds ideeën opdoen. De voorbeelden kunnen zorginkopers helpen om zorgaanbieders, met wederzijds goedvinden, met elkaar in contact te brengen om kennis te delen.

Een uitgebreid nieuwsbericht en de link om   het eindrapport te downloaden zijn te vinden op de website van ZN. Ook de reguliere media hebben aandacht gegeven aan de uitkomsten van het rapport, zoals is terug te lezen in De Telegraaf en het AD.

 

      
Lisanne Puijk                           Malou van Bentum

Meer ↓

Een bouwpakket voor samenwerking rondom complexe casuïstiek ggz

Arteria Consulting heeft, in opdracht van de stuurgroep wachttijden GGZ, onderzoek gedaan naar de casusaanpak bij complexe casuïstiek. Het onderzoek richtte zich op het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking bij ggz-patiënten met complexe casuïstiek. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat vooral deze groep soms lang moeten wachten op behandeling. Het [...]

Arteria Consulting heeft, in opdracht van de stuurgroep wachttijden GGZ, onderzoek gedaan naar de casusaanpak bij complexe casuïstiek. Het onderzoek richtte zich op het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking bij ggz-patiënten met complexe casuïstiek. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat vooral deze groep soms lang moeten wachten op behandeling. Het onderzoek kende een praktische insteek. Voor regio’s is een bouwpakket ontwikkeld om beter samen te werken en regie te voeren bij complexe casussen. Het bouwpakket is per regio flexibel en op maat te gebruiken: er bestaat namelijk geen blauwdruk voor een casusaanpak. Iedere regio en iedere patiënt met complexe casuïstiek vraagt om een eigen aanpak.

Mensen met complexe problematiek dreigen soms tussen wal en schip te raken omdat zorgverleners de verantwoordelijkheid voor een cliënt ‘doorschuiven’ naar een andere aanbieder. Arteria heeft onderzocht hoe regio’s door middel van betere samenwerking en regie dit kunnen ondervangen. De opgehaalde kennis is in eehandreiking uitgewerkt (het bouwpakket). Per fase worden de te maken keuzes en te nemen stappen geduid. Het onderzoeksrapport is ook openbaar.

Op de website www.wegvandewachtlijst.nl vind je een uitgebreid nieuwsbericht. 

Vragen over dit onderzoek? Neem contact op met Emile Petiet of Lisanne Puijk 

 

Meer ↓

Arteria draagt bij aan monitoring extra middelen verpleeghuiszorg

De komende jaren is er budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De besteding van dit zogenoemde kwaliteitsbudget moet goed worden onderbouwd en worden verantwoord. Hiervoor is nu het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Afgelopen week is dit portaal live gegaan. Hiermee kunnen zorgorganisaties de extra middelen die zij hebben [...]

De komende jaren is er budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De besteding van dit zogenoemde kwaliteitsbudget moet goed worden onderbouwd en worden verantwoord. Hiervoor is nu het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld.

Afgelopen week is dit portaal live gegaan. Hiermee kunnen zorgorganisaties de extra middelen die zij hebben aangevraagd voor de verpleeghuiszorg onderbouwen en hun realisatie aan extra personeel verantwoorden. Het portaal is in het leven geroepen om administratieve lasten te verminderen en gegevens op eenduidige wijze te delen met alle betrokken partijen in de verpleeghuissector. Arteria heeft hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren door de bouw van het Portaal te begeleiden.

Meer weten over de totstandkoming of de toepassingen van het portaal? Collega Mischa Buter staat u graag te woord!

Mischa Buter

Meer ↓

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.