035 629 5963

Arteria Consulting is er voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke en lokale overheden, zelfstandige bestuursorganen en brancheorganisaties. Wij ondersteunen en adviseren hen in de uitdagingen waar zij voor staan. Dit leidt tot zorg die aansluit bij de behoeften van cliënten, professionals, beleidsmakers en bestuurders.

Eind 2019 hebben Arteria Consulting en BDO een overnameakkoord bereikt. Beide labels versterken hiermee de marktpositie in de zorg en Arteria kan haar klanten een nog breder pakket aan diensten aanbieden.

“Bij Arteria geloven wij dat de zorg in Nederland simpelweg beter, slimmer en fijner kan. Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg verbetert door eerst uit te gaan van mensen en mogelijkheden en dan pas van systemen. Dit doen we door vraagstukken in de zorg op te lossen, door het verbinden van mensen, kennis en kunde, vanuit verschillende perspectieven. Wij zorgen voor een naadloze aansluiting tussen leef- en systeemwereld.”

Sturen op Kwaliteit - Arteria Consulting

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit wordt vaak gezien als scoren van lijstjes of iets dat opgelegd wordt.  Terwijl er juist zoveel is om trots op te zijn als zorgprofessional en om uit te dragen. Kwaliteitsindicatoren die zeggingskracht hebben voor zowel cliënt en zorgverlener, als voor management, financier en toezichthouder, kunnen de leef- en systeemwereld met elkaar verbinden. Met dat inzicht kan gestuurd worden op de resultaten, op alle niveaus.

Onderzoek

Door de complexiteit van de sector groeit de vraag naar praktijkgericht (beleids)onderzoek. Wij onderzoeken in de zorg en verbinden uitkomsten direct aan beleid. Onafhankelijk en beschouwend of juist adviserend en sturend; afhankelijk van de onderzoeksvraag, andere belanghebbenden en landelijke ontwikkelingen, kiezen wij voor de beste aanpak. Dat doen we uiteraard altijd samen met de opdrachtgever.

Accountable Care - Arteria Consulting

Accountable care

Onze ambitie: meer cliëntgerichte zorg binnen de Nederlandse zorgsector. Accountable care wordt in de VS met succes als zorgmodel toegepast. Accountable care wordt verleend door een samenwerkende groep van zorgorganisaties of zorgverleners die samen de zorg aan specifieke patiëntengroepen leveren. Met beloningssystemen waarbij shared savings voor een patiëntenpopulatie een belangrijk basisprincipe is.

Uw uitdaging. Ons werkveld!

Arteria heeft diepgaande sectorkennis en ervaring in de zorgmarkt om uitdagingen samen aan te gaan. Verbindend adviseren en implementeren.

Een impressie van onze klanten

Ministerie van VWS
Uitvoeren onderzoek naar keuzevrijheid in de wijkverpleging
Amaris Zorggroep
Begeleiding reorganisatie, organisatieontwikkeling, uitvoering programmabureau
VZVZ, Vecozo, Zorgverzekeraars Nederland
Advisering ontwikkeling landelijke zorginfrastructuur
GGZ Nederland
Uitvoering kostprijsonderzoek Forensische Zorg,
Implementatie zorgvraagzwaarte indicator

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.