035 629 5963

Arteria Consulting is gespecialiseerd in de zorgsector. Wij adviseren en ondersteunen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke en lokale overheid, zelfstandige bestuursorganen en brancheorganisaties bij hun uitdagingen. Onze inbreng is erop gericht om de zorg verder te brengen.

Wij zoeken een: Adviseur  Informatie, data en technologie in de Zorg

Risico Management

Risicomanagement

Zorginstellingen lopen steeds meer en steeds complexere risico’s met een steeds grotere impact, doordat ze worden geconfronteerd met snelle maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de financiering en een toename van de technische mogelijkheden. Was het twintig jaar geleden vrijwel ondenkbaar dat een zorginstelling failliet zou gaan – nu is dat een reëel risico.

Sturen op Kwaliteit - Arteria Consulting

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit wordt vaak gezien als scoren van lijstjes of iets dat opgelegd wordt.  Terwijl er juist zoveel is om trots op te zijn als zorgprofessional en om uit te dragen. Kwaliteitsindicatoren die zeggingskracht hebben voor zowel cliënt en zorgverlener, als voor management, financier en toezichthouder, kunnen de leef- en systeemwereld met elkaar verbinden. Met dat inzicht kan gestuurd worden op de resultaten, op alle niveaus.

Accountable Care - Arteria Consulting

Accountable care

Onze ambitie: meer cliëntgerichte zorg binnen de Nederlandse zorgsector. Accountable care wordt in de VS met succes als zorgmodel toegepast. Accountable care wordt verleend door een samenwerkende groep van zorgorganisaties of zorgverleners die samen de zorg aan specifieke patiëntengroepen leveren. Met beloningssystemen waarbij shared savings voor een patiëntenpopulatie een belangrijk basisprincipe is.

Onze agenda

Als u behoefte hebt aan inspiratie, aan het serieus bijspijkeren van uw kennis of u wilt netwerken binnen het veld, kijk in onze agenda voor interessante masterclasses en bijeenkomsten

Uw uitdaging. Ons werkveld!

Arteria heeft diepgaande sectorkennis en ervaring in de zorgmarkt om uitdagingen samen aan te gaan. Verbindend adviseren en implementeren.

Een impressie van onze klanten

Ministerie van VWS
Uitvoeren onderzoek naar keuzevrijheid in de wijkverpleging
Amaris Zorggroep
Begeleiding reorganisatie, organisatieontwikkeling, uitvoering programmabureau
VZVZ, Vecozo, Zorgverzekeraars Nederland
Advisering ontwikkeling landelijke zorginfrastructuur
GGZ Nederland
Uitvoering kostprijsonderzoek Forensische Zorg,
Implementatie zorgvraagzwaarte indicator

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.